Daily Archives: | กรกฎาคม 11th, 2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)