Monthly Archives: | มิถุนายน, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ สนง.ศธจ.ตรัง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป. ตรัง เขต 1

ประกาศผล ชพ. 38 ค.(2) เขต 1_0001

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำรายชื่อฯ (จาก กศจ. กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชี จาก กศจ. กระบี่ (update)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.ชุมพร)

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.ชุมพร)_

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562" title="กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562" />