Monthly Archives: | มิถุนายน, 2019

ประกาศ กศจ. ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก-กศจ.นครศรีธรรมราช-ไปขึ้นบัญชี-กศจ.-ตรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" title="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" />

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป. ตรัง 1

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง อุดมศึกษา สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ข้อมูลเพิ่มเติ่ม และใบสมัคร www.vstarproject.

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562 สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ QR Code  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต1

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ