Daily Archives: | สิงหาคม 24th, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ผอ.กลุ่มบุคคล สพป.ตรัง เขต 2_0002 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)