Monthly Archives: | กันยายน, 2019

ประกาศ กศจ. ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.ตรัง เขต2 ประกาศผลการแข่งขัน62 ประกาศผลทุกรายการ62 สรุปตัวแทนไประดับชาติ62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ โครงการผลิตครูเพ่ื่อท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

24 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้อทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไข

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

22 – 24 กันยายน 2562ทนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ภาค 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือเครือข่ายสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

23 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจา

คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง

20 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย คุรุสภาจังหวัดตรัง คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

19-21 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดค

โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

18 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมี นายปราโมทย์ เ

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได