Monthly Archives: | กันยายน, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2562_0001  

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอนำรายชื่อ จาก กศจ.พังงา)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ต.ครูผู้ช่วย จาก กศจ. พังงา (เอกชีววิทยา)..

โครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

12-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยนางสาวอัมพา ข่ายม่าน และ นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

10 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัด

อบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน

5- 8 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม “รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ก้าวไกลสู

โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติและภัยต่างๆระหว่าง วันที่

การจัดงาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการ ประกาศแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ประกาศแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา