Daily Archives: | กันยายน 20th, 2019

คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง

20 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย คุรุสภาจังหวัดตรัง คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

19-21 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดค

โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

18 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมี นายปราโมทย์ เ