Monthly Archives: | ตุลาคม, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (สาขาวิชาปฐมวัย กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ศธจ.กรุงเทพฯ)

ประกาศขึ้นบัญชี (โสตทัศนศึกษา)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

16 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีนโยบายที่จะลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเพื่อให้นักเ

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2 และ สพม.13) (ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562)

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2  ปี พ.ศ. 2562  (สพป.ตรัง  เขต 1, เขต 2 และ สพม.13) (ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังห

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 คน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 = 13 ราย สั

รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เพื่อบร

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยนายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครางการ และคณะข้าราชการบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหร

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นางปุณยนุช อายุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ