Daily Archives: | ตุลาคม 17th, 2019

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

16 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีนโยบายที่จะลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเพื่อให้นักเ