Daily Archives: | ตุลาคม 4th, 2019

รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 คน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 = 13 ราย สั