Daily Archives: | ตุลาคม 1st, 2019

รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เพื่อบร

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยนายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครางการ และคณะข้าราชการบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหร

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นางปุณยนุช อายุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ