Daily Archives: | ตุลาคม 30th, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (สาขาวิชาปฐมวัย กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)_0001