Daily Archives: | ธันวาคม 16th, 2019

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัด สพม. 13 จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการ สควค._0001