Daily Archives: | ธันวาคม 20th, 2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และหรือเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก-ชพ.)_0001 2.ปฏิทิน 3. แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ 4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) 5. รายละเอียดคุณสมบัติแนบท้าย

ประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาลนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สพม.13 (ตรัง)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สควค.)_0001