Daily Archives: | พฤษภาคม 7th, 2021

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

26 เมษายน 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564

(26 เม.ย.2564) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอัมพา ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตร

ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

7 เมษายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากร ผู้เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ. ภูเก็ต

พิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

(6 เม.ย.) เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพ

นายธีระพล ดำทอง ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

5 เมษายน2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และ นายธีระพล ดำทอง ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

ได้ดำเนินการประเมินความเครียด (ST- 5) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) นักเรียนขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท.ศ. รุ่นที่13 ปีการศึกษา2564 จังหวัดตรัง

5  เมษายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และข้าราชการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเครียด (ST- 5) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) นักเรียนขอรับทุนการศึกษาพระราชท

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

5 เมษายน 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2 เม.ย.2564) ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

(2 เม.ย.2564) นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า