Daily Archives: | กรกฎาคม 20th, 2021

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัครเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ตง.1 (อ 8)_0001 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรังเขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัคร ฯ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ตง.1 (อ10)_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน