Daily Archives: | พฤษภาคม 25th, 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอดิสร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรีย