Daily Archives: | ธันวาคม 2nd, 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาค

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ขอให้ส่วนราชการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal