Daily Archives: | พฤษภาคม 3rd, 2019

สัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 (ครั้งที่ 6) ณ จังหวัดสุราษฎธานี

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช