Daily Archives: | พฤษภาคม 10th, 2019

เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยศวดี ดิสสระ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินท์) จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชู