Daily Archives: | พฤษภาคม 7th, 2019

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับโอน 38 ค. (2) สพป. ตรัง 1