Monthly Archives: | ธันวาคม, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ_0001 รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวค

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และหรือเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก-ชพ.)_0001 2.ปฏิทิน 3. แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ 4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) 5. รายละเอียดคุณสมบัติแนบท้าย

ประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาลนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สพม.13 (ตรัง)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สควค.)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัด สพม. 13 จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการ สควค._0001

หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 31 – 36

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ 31 – 36_0001

ขยายเวลารับเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ) ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนฯสสวค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด สพม.13

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องแนวทางการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศผลคัดเลือกฯ