Daily Archives: | มกราคม 13th, 2022

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.อบ แก้วชูเสน เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการปร