Daily Archives: | มกราคม 17th, 2022

เยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, นายประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาว

ตรวจความพร้อมการขอเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, นายประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาว

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

          วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมงานพิธี “ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ ลานพระบ

ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (1

ต้อนรับ นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ต้อนรับ นายอดิศร แก้วเซ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมีผู้แทนผู้บริหารหน

งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา เป็นประธานในพิธี และมี ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตร