Daily Archives: | มกราคม 28th, 2022

ขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที

มอบโล่รางวัลเกียรติคุณบัติ และของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

          วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณบัติ และของที่ระลึกแก่เ

โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข https://drive.google.com/file/d/1r9Spmddp583rBYe6_3JwqZPeD_aAmuum/view?usp=sharing   แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข https://d