Daily Archives: | มกราคม 26th, 2022

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย พสน.จังหวัดตรัง

          เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานและเครือข่าย พสน.จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565

         

ศธจ.ตรัง รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง, นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง, บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน รับการตรวจติดตามจากสำนักงาน ป.ป.

ประชุมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศ

พิธีรับมอบจักรยานและโล่ขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

          วันที่ 24 มกราคม 2564 นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับโล่ขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางอมรรัตน์ เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวอังคณา พลประสิทธิ์ นักวิ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประ