Daily Archives: | พฤศจิกายน 14th, 2022

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   https://drive.google.com/file/d/1rH

กิจกรรมลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้านปัญหายาเสพติด เพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและติดตามนโยบายการป้องกัน กัญชาและกัญชงใน สถานศึกษา

ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคสิ่งของ “โครงการคาราวานโรตารีเราไม่ทอดทิ้งกัน” แบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ และผู้สูงวัย ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT และO-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2

ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ปกครองนักเรียนร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ณ บ้านนักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยงปัญหายาเสพติดเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำการใช้งานระบบ MOE SAFETY CENTER ความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้แก่ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง