Daily Archives: | พฤศจิกายน 3rd, 2022

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://drive.google.com/file/d/1TSQ84jvaPc2HAcUeGasr8M