Daily Archives: | พฤศจิกายน 16th, 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2565

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   https://drive.google.com/file/d/1gMAqdXDeHRX