Daily Archives: | พฤศจิกายน 21st, 2022

กิจกรรมลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้านปัญหายาเสพติด เพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและติดตามนโยบายการป้องกันกัญชาและกัญชงใน สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว