Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 2nd, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรและผู้ให้การสนับสนุน โครงการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน สถานศึกษา (CATAS) ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2566