Daily Archives: | พฤษภาคม 3rd, 2023

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2566

6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง