Daily Archives: | พฤษภาคม 13th, 2023

กิจกรรม 6 สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง