Daily Archives: | พฤษภาคม 11th, 2023

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) “14 พฤษภา รวมพลังชาวตรัง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส”

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2566

3.ประกาศฯผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2566

2.ประกาศฯผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ในจ